ขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย Call for Opportunity Grant 2021

วันที่ 02/06/2021 เวลา 16:07:23 น.
ด้วยสถานเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย แจ้งว่า Swiss Federal Institute of Technology Zurich (ETH Zurich) ขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย Call for Opportunity Grant 2021
สำหรับโครงการวิจัยระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับประเทศหุ้นส่วน ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 โดย Opportunity Grant เป็นการริเริ่มด้านการวิจัยที่มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มการรับรู้ถึงความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของสวิตเซอร์แลนด์ในนานาประเทศ 
และเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยในทุกสาขาที่อาจเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สาธารณะขนาดใหญ่ (large public happenings) เหตุการณ์สำคัญด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนาทางเศรษฐกิจหรือการเมืองที่สำคัญ หรือการริเริ่มนโยบายใหม่ เป็นต้น
โครงการที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับงบประมาณสนับสนุนสูงสุด จำนวน 50,000 บาท ฟรังก์สวิส และมีระยะเวลาดำเนินโครงการสูงสุด 12เดือน

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของ ETH Zurich ที่ http://ethz.ch/en/the-eth-zurich/global/eth-global-news-events/2021/05/opportunity-grant-call-2021.html
หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที elise.nardin@sl.ethz.ch
ข่าว : ธนานุช


Link Alternatif Situs Judi Slot Online Terbaik 2022 Mudah Menang

 1. slot online
 2. judi bola tangkas
 3. judi bola
 4. poker online
 5. ceme online
 6. slot online
 7. slot online
 8. slot gacor
 9. slot online
 10. slot gacor
 11. slot online
 12. poker online
 13. ceme online
 14. poker online
 15. slot online
 16. slot online
 17. slot online 2022
 18. slot gacor
 19. slot online
 20. slot online
 21. poker online
 22. poker online
 23. ceme online
 24. ceme online 2022
 25. ceme online 2022
 26. poker online 2022
 27. poker online
 28. slot online