วิสัยทัศน์
   
สถาบันวิจัยและพัฒนาจะเป็นศูนย์ประสานงานเชิงยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย   และบริการวิชาการเพื่อการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธ์


 

2011. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 27 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-5541-1096 ต่อ 1642 โทรสาร โทรศัพท์ 0-5541-1096 ต่อ 1642
By: Joomla Free Templates